İnsan Kaynakları

Prestij Thermal Hotel olarak en büyük değerimiz çalışanlarımızdır.

İnsan kaynakları departmanımız, şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda, çalışan ihtiyaçlarını belirleyerek nitelikli insan gücü istihdamını amaçlıyor. Ekibimiz; çalışanlarımızın eğitim ve kariyerinin planlanması, motivasyonunun sağlanması, performansının takip edilerek değişime açık ve sürekli başarıya yönelik insanlar yetiştirilmesine yardımcı olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda;

Yeni pozisyonlar için bünyemizdeki yetkin insan kaynağını değerlendiriyor,
Personel alımında en uygun adayı uzun vadeli değerlendiriyor,
Tüm adayları, eşit fırsatlarda ve şeffaf süreçlerle seçiyor,
Çalışan sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratıyor ve bu ortamın devamlılığını sağlıyor,
İş arkadaşlarımızın kişisel ve performans gelişimlerini sağlayacak sistemler kuruyor ve işletiyor,
İş arkadaşlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlıyor, iş etkinliğini ve çalışma verimini yükseltici düzenlemeler yapıyor,
Yüksek performanslı iş arkadaşlarımızı farklı mekanizmalarla ödüllendiriyoruz.

İK Politikamız

Her işin başının ‘saygı’, en önemli varlığımızın da ‘insan’ olduğunun bilincinde olarak görevimiz:
- Prestige Thermal Otel’in en önemli varlığı olan insan kaynağının en etkin, verimli ve yüksek motivasyonla çalışabilmesini sağlamak,
- Çalışanlarımızın kariyer ve gelişim planlarını Prestige Thermal Otel bünyesinde çıkan fırsatlarla şekillendirmek ve bunu sağlayacak sistemleri kurmak,
- Çalışanlarımızın güvenli bir ortamda performans sergileyebilmeleri için politikalar ve prosedürler oluşturmak en temel ve değişmez amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Temel İnsan Kaynakları Politikamız

- Yeni pozisyonlar için bünyemizdeki yetkin insan kaynağını değerlendirmek,
- Personel alımında en uygun adayı sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak, değerlendirmek. Adayları, eşit fırsatlar sunmaya yönelik şeffaf süreçlerle seçmek,
- İş emniyeti ve çalışan sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve bu ortamın devamlılığını sağlamak,
- Çalışanlarımızın gelişmelerine, yüksek performansla çalışmalarına ve kariyerlerinde yükselmelerine olanak sağlayacak sistemler kurmak ve işletmek,
- Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
- Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak, iş etkinliğini ve çalışma verimini yükseltici düzenlemeler yapmak,
- Yüksek performans gösteren çalışanlarımızı, olanaklar ölçüsünde takdir etmek ve ödüllendirmek

Değerlerimiz

- Prestige Thermal Otel’in en önemli varlığının çalışanları olduğunu bilmek,
- Müşteri odaklı olmak,
- Çalışanların ruh ve beden sağlığına önem vermek, iç paydaş memnuniyetini sağlamak,
- Çevreye duyarlı olmak,
- Güvenirlilik, şeffaflık, dürüstlük, çalışkanlık ve etik değerlere saygılı olmak,
- Ekip ruhu ile çalışmak,
- Bulunduğumuz pazara öncülük etmek,
- Sürdürülebilir gelişim ve değişim odaklı olmak,
- Takım ruhu ile başarıya odaklanmak, ortak amaç ve hedef birliğinde hareket etmek,
- Sağlıklı tedarikçi zinciri yönetimini sağlamak,
- Araştırma ve geliştirmeye açık, yaratıcı olmak,
- Katılımcı Yönetim Felsefesini benimsemiş olmak.

İK Vizyonumuz

İnsan Kaynaklarına getirdiği farklı bakış açıları ve yapıcı yenilikleri ile referans alınan ve sektöründe çalışılmak istenen yıldız bir marka olmak.

İK Misyonumuz

Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratarak çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak, müşteri odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, yüksek nitelikli çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmak.


Başvuru Formu